دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده گیر مو

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده رز سفید9 رز سفید9 پرنیان 12 عدد 5,000 تومان 60,000 تومان
2 خرید عمده گل جین گل جین پرنیان 12 عدد 15,000 تومان 180,000 تومان
3 خرید عمده تل گل رز تل گل رز پرنیان 12 عدد 5,000 تومان 60,000 تومان
4 خرید عمده کش مو کش مو پرنیان 12 عدد 4,000 تومان 48,000 تومان
5 خرید عمده کش مو گیپوری کش مو گیپوری پرنیان 12 عدد 4,000 تومان 48,000 تومان
6 خرید عمده پاپیون چهارخانه پاپیون چهارخانه پرنیان 12 عدد 10,000 تومان 120,000 تومان
7 خرید عمده رز قرمز رز قرمز پرنیان 12 عدد 5,000 تومان 60,000 تومان
خرید عمده رز سفید9
 • قیمت یک عدد : 5,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 60,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 6,000 تومان
خرید عمده گل جین
 • قیمت یک عدد : 15,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 180,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 20,000 تومان
خرید عمده تل گل رز
 • قیمت یک عدد : 5,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 60,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 6,000 تومان
خرید عمده کش مو
 • قیمت یک عدد : 4,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 48,000 تومان
خرید عمده کش مو گیپوری
 • قیمت یک عدد : 4,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 48,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 5,000 تومان