دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده گلدان تزئینی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده گلدان کوچک دیوار سبز گلدان کوچک دیوار سبز الهوم 60 عدد 23,000 تومان 1,380,000 تومان
2 خرید عمده گلدان بزرگ دیوار سبز گلدان بزرگ دیوار سبز الهوم 30 عدد 33,000 تومان 990,000 تومان
3 خرید عمده گلدان آویز کروی گلدان آویز کروی الهوم 40 عدد 45,000 تومان 1,800,000 تومان
4 خرید عمده گلدان ایکیا مدل SKURAR گلدان ایکیا مدل SKURAR قصر کالای ایرانیان 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده بذر امید بذر امید گلس‌پت 60 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده گلدان چوبی رینگی گلدان چوبی رینگی سرزمین فرم های آزاد 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده گردنبند قدانگشتی گردنبند قدانگشتی گلس‌پت 60 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده استوانه جاودان استوانه جاودان گلس‌پت 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده سبزه سیموجی سبزه سیموجی سیموجی 48 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده تنگ حیات تنگ حیات گلس‌پت 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده تنگ دریا تنگ دریا گلس‌پت 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده جام زندگی جام زندگی گلس‌پت 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
13 خرید عمده گلدان گرد آبی مورسو گلدان گرد آبی مورسو مورسو 10 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده گلدان کوچک دیوار سبز
  • قیمت یک عدد : 23,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,380,000 تومان
خرید عمده گلدان بزرگ دیوار سبز
  • قیمت یک عدد : 33,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 990,000 تومان
خرید عمده گلدان آویز کروی
  • قیمت یک عدد : 45,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,800,000 تومان
خرید عمده بذر امید
خرید عمده گردنبند قدانگشتی
خرید عمده استوانه جاودان
خرید عمده سبزه سیموجی
خرید عمده تنگ حیات
خرید عمده تنگ دریا
خرید عمده جام زندگی