دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کود پتاسیوم

خرید عمده کود گیاهان خانگی سولفات پتاسیم NPK0 0 50 وزن 120گرم
  • قیمت یک بسته : 5,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 55,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 9,000 تومان
خرید عمده کود سولفات پتاسیم 50 0 0 MORESPRAY وزن 1 کیلوگرم
  • قیمت یک کیلوگرم : 18,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 180,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 25,000 تومان
خرید عمده کود نیترات پتاسیم AYSA NPK 13 00 46 وزن 1کیلوگرم
  • قیمت یک کیلوگرم : 27,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 270,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,000 تومان