دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کود ترکیبی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده کود AYSA NPK 10 10 25 وزن 1 کیلوگرم کود AYSA NPK 10 10 25 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
2 خرید عمده کود سولفات مس تتاکو مناسب گیاهان خانگی وزن 120 گرم کود سولفات مس تتاکو مناسب گیاهان خانگی وزن 120 گرم تتاکو 10 بسته 8,000 تومان 80,000 تومان
3 خرید عمده کود NPK 13 61 00 مناسب گیاهان آپارتمانی وزن 120 گرم کود NPK 13 61 00 مناسب گیاهان آپارتمانی وزن 120 گرم تتاکو 10 بسته 6,000 تومان 60,000 تومان
4 خرید عمده کود NPK 34 10 10 مناسب گیاهان خانگی بسته 120 گرمی کود NPK 34 10 10 مناسب گیاهان خانگی بسته 120 گرمی تتاکو 10 بسته 6,000 تومان 60,000 تومان
5 خرید عمده کود مخصوص گیاهان زینتی وزن 120 گرم کود مخصوص گیاهان زینتی وزن 120 گرم تتاکو 10 بسته 5,900 تومان 59,000 تومان
6 خرید عمده کود تتاکو AYSA NPK 23 3 23 وزن 10 کیلوگرم کود تتاکو AYSA NPK 23 3 23 وزن 10 کیلوگرم تتاکو 2 بسته 249,000 تومان 498,000 تومان
7 خرید عمده کود تتاکو AYSA NPK 12 3 43 وزن 10 کیلوگرم کود تتاکو AYSA NPK 12 3 43 وزن 10 کیلوگرم تتاکو 2 بسته 249,000 تومان 498,000 تومان
8 خرید عمده کود NPK 34 10 10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم کود NPK 34 10 10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
9 خرید عمده کود AYSA NPK 10 10 25 وزن 10 کیلوگرم کود AYSA NPK 10 10 25 وزن 10 کیلوگرم تتاکو 2 بسته 259,000 تومان 518,000 تومان
10 خرید عمده کود NPK 10 8 40 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم کود NPK 10 8 40 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,000 تومان 270,000 تومان
11 خرید عمده کود کامل AYSA NPK 20 20 20 وزن 10 کیلوگرم کود کامل AYSA NPK 20 20 20 وزن 10 کیلوگرم تتاکو 2 بسته 299,000 تومان 598,000 تومان
12 خرید عمده کود AYSA NPK 10 50 10 وزن 1 کیلوگرم کود AYSA NPK 10 50 10 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 35,900 تومان 359,000 تومان
13 خرید عمده کود تتاکو AYSA NPK 23 3 23 وزن 1 کیلوگرم کود تتاکو AYSA NPK 23 3 23 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 24,900 تومان 249,000 تومان
14 خرید عمده کود تتاکو AYSA NPK 12 3 43 وزن 1 کیلوگرم کود تتاکو AYSA NPK 12 3 43 وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 24,900 تومان 249,000 تومان
15 خرید عمده کود سولفات منگنز تتاکوAYSA وزن 1 کیلوگرم کود سولفات منگنز تتاکوAYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 27,900 تومان 279,000 تومان
16 خرید عمده کود مخصوص انار تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص انار تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 25,900 تومان 259,000 تومان
17 خرید عمده کود مخصوص فلفل،کدو،بادمجان تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم کود مخصوص فلفل،کدو،بادمجان تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 26,000 تومان 260,000 تومان
18 خرید عمده کود مخصوص سیر و پیاز تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم