دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کود ارگانیک

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده کود سولفات آهن تتاکو مناسب گیاهان خانگی وزن 120 گرم کود سولفات آهن تتاکو مناسب گیاهان خانگی وزن 120 گرم تتاکو 10 بسته 6,000 تومان 60,000 تومان
2 خرید عمده کود پودری هیومیک اسید Morespray بسته 1 کیلوگرمی کود پودری هیومیک اسید Morespray بسته 1 کیلوگرمی تتاکو 10 کیلوگرم 79,000 تومان 790,000 تومان
3 خرید عمده کود سولفات منیزیم AYSA وزن 1 کیلوگرم کود سولفات منیزیم AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 12,000 تومان 120,000 تومان
4 خرید عمده کود عصاره جلبک AYSA وزن 1 کیلوگرم کود عصاره جلبک AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 99,000 تومان 990,000 تومان
5 خرید عمده کود محرک رشد ریشه AYSA وزن 1 کیلوگرم کود محرک رشد ریشه AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 65,000 تومان 650,000 تومان
6 خرید عمده کود ضد تنش AYSA وزن 1 کیلوگرم کود ضد تنش AYSA وزن 1 کیلوگرم تتاکو 10 کیلوگرم 56,000 تومان 560,000 تومان
7 خرید عمده کود هیومیک اسید مایع تتاکو مدل HUMORE حجم 1 لیتر کود هیومیک اسید مایع تتاکو مدل HUMORE حجم 1 لیتر تتاکو 10 لیتر 24,000 تومان 240,000 تومان
8 خرید عمده کود هیومیک اسید مایع تتاکو مدل HUMORE حجم 5 لیتر بسته 4 عددی کود هیومیک اسید مایع تتاکو مدل HUMORE حجم 5 لیتر بسته 4 عددی تتاکو 4 عدد 80,000 تومان 320,000 تومان
9 خرید عمده ورمی کمپوست ورمی کمپوست آگروفید 10000 کیلوگرم 1,000 تومان 10,000,000 تومان
خرید عمده کود سولفات آهن تتاکو مناسب گیاهان خانگی وزن 120 گرم
 • قیمت یک بسته : 6,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 60,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 9,000 تومان
خرید عمده کود پودری هیومیک اسید Morespray بسته 1 کیلوگرمی
 • قیمت یک کیلوگرم : 79,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 790,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 99,000 تومان
خرید عمده کود سولفات منیزیم AYSA وزن 1 کیلوگرم
 • قیمت یک کیلوگرم : 12,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 120,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 14,500 تومان
خرید عمده کود عصاره جلبک AYSA وزن 1 کیلوگرم
 • قیمت یک کیلوگرم : 99,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 990,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 110,000 تومان
خرید عمده کود محرک رشد ریشه AYSA وزن 1 کیلوگرم
 • قیمت یک کیلوگرم : 65,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 650,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 75,000 تومان
خرید عمده کود ضد تنش AYSA وزن 1 کیلوگرم
 • قیمت یک کیلوگرم : 56,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 560,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 65,000 تومان
خرید عمده کود هیومیک اسید مایع تتاکو مدل HUMORE حجم 1 لیتر
 • قیمت یک لیتر : 24,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 240,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 28,000 تومان
خرید عمده کود هیومیک اسید مایع تتاکو مدل HUMORE حجم 5 لیتر بسته 4 عددی
 • قیمت یک عدد : 80,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 320,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 85,000 تومان
خرید عمده ورمی کمپوست
 • قیمت یک کیلوگرم : 1,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 10,000,000 تومان