دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کشاورزی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده روغن زیتون 500 میلی لیتری زیترون روغن زیتون 500 میلی لیتری زیترون کوکوناد 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده روغن کنجد فرابکر 1 لیتری سی سام روغن کنجد فرابکر 1 لیتری سی سام کوکوناد 5 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده روغن زیتون 250 میلی لیتر زیترون روغن زیتون 250 میلی لیتر زیترون کوکوناد 5 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده عدس 900 گرمی دلزا عدس 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 26,000 تومان 260,000 تومان
5 خرید عمده لپه 900 گرمی دلزا لپه 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,500 تومان 295,000 تومان
6 خرید عمده لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,500 تومان 295,000 تومان
7 خرید عمده لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,000 تومان 290,000 تومان
8 خرید عمده نخود 900 گرمی دلزا نخود 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 17,500 تومان 175,000 تومان
9 خرید عمده مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 22,000 تومان 220,000 تومان
10 خرید عمده لوبیا سفید 900 گرمی دلزا لوبیا سفید 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 28,500 تومان 285,000 تومان
11 خرید عمده ماش 900 گرمی دلزا ماش 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 28,000 تومان 280,000 تومان
12 خرید عمده دال عدس 900 گرمی دلزا دال عدس 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 26,000 تومان 260,000 تومان
13 خرید عمده لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 28,000 تومان 280,000 تومان
14 خرید عمده کره پسته نوحا کره پسته نوحا نوحا 45 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
15 خرید عمده کرم پسته نوحا کرم پسته نوحا نوحا 45 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
16 خرید عمده بادام زمینی خوج مارکت بادام زمینی خوج مارکت خوج مارکت 5 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
17 خرید عمده عدس سورت شده (450 گرم ) عدس سورت شده (450 گرم ) دُرین کام 15 عدد 13,250 تومان 198,750 تومان
18 خرید عمده لپه سورت شده دُرین کام ( 450 گرم ) لپه سورت شده دُرین کام ( 450 گرم ) دُرین کام 10 عدد 15,638 تومان 156,380 تومان