دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کشاورزی و غذا

خرید عمده کود NPK 10 8 40 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم
  • قیمت یک کیلوگرم : 27,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 270,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,000 تومان
خرید عمده کود NPK 34 10 10 تتاکو DAYCO وزن 1 کیلوگرم
  • قیمت یک کیلوگرم : 27,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 270,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,000 تومان