دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده کاسه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز ست کاسه دنیز 3 سایز زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری) کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری) زیبا 72 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده کاسه دورنگ 3 سایز کاسه دورنگ 3 سایز زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده ست کاسه کمک آشپز 4 سایز ست کاسه کمک آشپز 4 سایز زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز زیبا 8 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 1 کاسه کالیس درب دار سایز 1 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز2 کاسه کالیس درب دار سایز2 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 3 کاسه کالیس درب دار سایز 3 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 4 کاسه کالیس درب دار سایز 4 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
13 خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 5 کاسه کالیس درب دار سایز 5 زیبا 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
14 خرید عمده ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز زیبا 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
15 خرید عمده کاسه روبیک پلاستیک مدل یلدا مجموعه 7 عددی کاسه روبیک پلاستیک مدل یلدا مجموعه 7 عددی روبیک 20 عدد 14,000 تومان 280,000 تومان
خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز
خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
خرید عمده ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز
خرید عمده کاسه دورنگ 3 سایز
خرید عمده ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
خرید عمده ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 1
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز2
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 3