دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده چهارپایه

خرید عمده چهارپایه مربع 20 سانت روبیک پلاستیک
  • قیمت یک عدد : 33,600 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 403,200 تومان
خرید عمده چهارپایه فراز سایز 1
خرید عمده چهارپایه فراز سایز 2
خرید عمده چهارپایه روبیک پلاستیک مدل 0306006
  • قیمت یک عدد : 30,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 360,000 تومان
خرید عمده صندلی کودک روبیک پلاستیک مدل 00306001
  • قیمت یک عدد : 24,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 288,000 تومان