دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده میوه خشک

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سیب اسلایس خشک میلوات سیب اسلایس خشک میلوات میلوات 6 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده سیب خشک سیب خشک وینلی 10 کیلوگرم 60,000 تومان 600,000 تومان
3 خرید عمده موز خشک موز خشک وینلی 10 کیلوگرم 133,000 تومان 1,330,000 تومان
4 خرید عمده گلابی خشک گلابی خشک وینلی 10 کیلوگرم 94,000 تومان 940,000 تومان
5 خرید عمده کیوی خشک کیوی خشک وینلی 10 کیلوگرم 70,000 تومان 700,000 تومان
6 خرید عمده پرتقال تامسون پرتقال تامسون وینلی 10 کیلوگرم 60,000 تومان 600,000 تومان
7 خرید عمده انبه قلم انبه قلم وینلی 10 کیلوگرم 317,000 تومان 3,170,000 تومان
8 خرید عمده نارگیل خشک نارگیل خشک وینلی 10 کیلوگرم 155,000 تومان 1,550,000 تومان
9 خرید عمده الو شابلون الو شابلون وینلی 10 کیلوگرم 108,000 تومان 1,080,000 تومان
10 خرید عمده خرمالو خشک خرمالو خشک وینلی 10 کیلوگرم 80,000 تومان 800,000 تومان
11 خرید عمده مخلوط میوه خشک مخلوط میوه خشک وینلی 10 کیلوگرم 150,000 تومان 1,500,000 تومان
خرید عمده سیب اسلایس خشک میلوات
خرید عمده سیب خشک
 • قیمت یک کیلوگرم : 60,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 600,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 72,000 تومان
خرید عمده موز خشک
 • قیمت یک کیلوگرم : 133,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,330,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 140,000 تومان
خرید عمده گلابی خشک
 • قیمت یک کیلوگرم : 94,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 940,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 100,000 تومان
خرید عمده کیوی خشک
 • قیمت یک کیلوگرم : 70,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 700,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 80,000 تومان
خرید عمده پرتقال تامسون
 • قیمت یک کیلوگرم : 60,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 600,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 70,000 تومان
خرید عمده انبه قلم
 • قیمت یک کیلوگرم : 317,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 3,170,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 325,000 تومان
خرید عمده نارگیل خشک
 • قیمت یک کیلوگرم : 155,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,550,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 165,000 تومان
خرید عمده الو شابلون
 • قیمت یک کیلوگرم : 108,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,080,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 115,000 تومان
خرید عمده خرمالو خشک
 • قیمت یک کیلوگرم : 80,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 800,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 90,000 تومان