دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده مواد شیمیایی خام

خرید عمده کود بایو فسفر
خرید عمده کیتوزان
 • قیمت یک کیلوگرم : 6,500,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 6,500,000 تومان
خرید عمده دی کلرو متان
 • قیمت یک عدد : 150,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 600,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 170,000 تومان
خرید عمده استو نیتریل
 • قیمت یک عدد : 240,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 960,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 260,000 تومان
خرید عمده کلروفرم
 • قیمت یک عدد : 230,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 920,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 250,000 تومان
خرید عمده نرمال هگزان
 • قیمت یک عدد : 110,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 440,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 120,000 تومان
خرید عمده ایزو پروپیل الکل
 • قیمت یک عدد : 150,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 600,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 180,000 تومان
خرید عمده اسید سولفوریک sulfuric acid
 • قیمت یک عدد : 42,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 50,000 تومان
خرید عمده استون
 • قیمت یک عدد : 180,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 720,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 200,000 تومان
خرید عمده متانول
 • قیمت یک عدد : 85,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 340,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 95,000 تومان
خرید عمده پتاسیم کلرایدPOTASSIUM CHLORIDE
 • قیمت یک کیلوگرم : 90,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 360,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 100,000 تومان
خرید عمده زایلین (زایلن)
 • قیمت یک عدد : 100,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 400,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 115,000 تومان
خرید عمده سدیم هیدروکسید NAOH
 • قیمت یک کیلوگرم : 80,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 320,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 90,000 تومان