دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده محصولات حیوانات خانگی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده تغییر1 تغییر1 لباس بچه گونه 1111 متر 1,111 تومان 1,234,321 تومان
2 خرید عمده تشویقی گربه FISH JERKY تشویقی گربه FISH JERKY دکتر بایتس 100 بسته 40,000 تومان 4,000,000 تومان
3 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED STICKS تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED STICKS دکتر بایتس 100 عدد 40,000 تومان 4,000,000 تومان
4 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED CHIPS تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED CHIPS دکتر بایتس 50 عدد 37,000 تومان 1,850,000 تومان
5 خرید عمده تشویقی سگ LAMB LEG تشویقی سگ LAMB LEG دکتر بایتس 100 عدد 35,000 تومان 3,500,000 تومان
6 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED BONES تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED BONES دکتر بایتس 100 عدد 40,000 تومان 4,000,000 تومان
7 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED TWISTED ROLLS تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED TWISTED ROLLS دکتر بایتس 50 عدد 37,000 تومان 1,850,000 تومان
8 خرید عمده تشویقی سگ COW EARS گوش گاو تشویقی سگ COW EARS گوش گاو دکتر بایتس 100 عدد 37,000 تومان 3,700,000 تومان
9 خرید عمده تشویقی سگ TURKEY FEET تشویقی سگ TURKEY FEET دکتر بایتس 100 عدد 35,000 تومان 3,500,000 تومان
10 خرید عمده تشویقی سگ MEAT JERKY دل مرغ تشویقی سگ MEAT JERKY دل مرغ دکتر بایتس 100 عدد 37,000 تومان 3,700,000 تومان
خرید عمده تغییر1
  • قیمت یک متر : 1,111 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,234,321 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 1,111,111 تومان
خرید عمده تشویقی گربه FISH JERKY
  • قیمت یک بسته : 40,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 4,000,000 تومان