دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ماسک بهداشتی

خرید عمده ماسک جراحی
 • قیمت یک عدد : 2,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 375,000 تومان
خرید عمده ماسک پزشکی سه لایه تمام پرس
 • قیمت یک عدد : 3,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 150,000 تومان
خرید عمده ماسک پرستاری پرسی با کش چسبی
 • قیمت یک عدد : 2,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 2,500,000 تومان
خرید عمده ماسک پنج لایه پرسی
 • قیمت یک عدد : 1,750 تومان
 • قیمت یک کارتن : 35,000,000 تومان
خرید عمده ماسک خفاشی
 • قیمت یک عدد : 3,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,700,000 تومان
خرید عمده ماسک ساده
 • قیمت یک عدد : 1,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : 70,000 تومان
خرید عمده ماسک ساده 2
 • قیمت یک عدد : 1,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,300,000 تومان
خرید عمده ماسک تنفسی بهداشتی
 • قیمت یک عدد : 1,750 تومان
 • قیمت یک کارتن : 87,500 تومان
خرید عمده یک جفت ماسک ۰۸ سسمی به همراه کیف نگهداری و تجهیزات بهداشتی
 • قیمت یک عدد : 44,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 4,400,000 تومان
خرید عمده ماسک چهار لایه s 08
 • قیمت یک عدد : 1,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 300,000 تومان
خرید عمده ماسک N95 bio
خرید عمده ماسک سه لایه دارای فیکسر بینی (ssmms)
 • قیمت یک عدد : 1,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 260,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 1,800 تومان
خرید عمده ماسک آپولو N95
 • قیمت یک عدد : 30,000