دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده مارمالاد آناناس

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده مربای بالنگ 300 گرمی بدر بسته 12 عددی مربای بالنگ 300 گرمی بدر بسته 12 عددی بدر 1 بسته 137,700 تومان 137,700 تومان
2 خرید عمده مربای گل ​300 گرمی بسته 12 عددی مربای گل ​300 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 117,300 تومان 117,300 تومان
3 خرید عمده مربای انجیر ​300 گرمی بسته 12 عددی مربای انجیر ​300 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 147,900 تومان 147,900 تومان
4 خرید عمده مربا به 300 گرمی بسته 12 عددی مربا به 300 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 127,500 تومان 127,500 تومان
5 خرید عمده مربا توت فرنگی 300 گرمی بسته 12 عددی مربا توت فرنگی 300 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 117,300 تومان 117,300 تومان
6 خرید عمده مربا بهار نارنج 300گرمی بسته 12 عددی مربا بهار نارنج 300گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 127,500 تومان 127,500 تومان
7 خرید عمده مربا آلبالو 300گرمی بسته 12 عددی مربا آلبالو 300گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 121,380 تومان 121,380 تومان
8 خرید عمده مربا هویج 810 گرمی بسته 6 عددی مربا هویج 810 گرمی بسته 6 عددی بدر 1 بسته 96,900 تومان 96,900 تومان
9 خرید عمده مربا آلبالو 810 گرمی بسته 6 عددی مربا آلبالو 810 گرمی بسته 6 عددی بدر 1 بسته 130,050 تومان 130,050 تومان
10 خرید عمده مربا بالنگ 810 گرمی بسته 6 عددی مربا بالنگ 810 گرمی بسته 6 عددی بدر 1 بسته 181,000 تومان 181,000 تومان
خرید عمده مربای بالنگ 300 گرمی بدر بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 137,700 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 137,700 تومان
خرید عمده مربای گل ​300 گرمی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 117,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 117,300 تومان
خرید عمده مربای انجیر ​300 گرمی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 147,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 147,900 تومان
خرید عمده مربا به 300 گرمی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 127,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 127,500 تومان
خرید عمده مربا توت فرنگی 300 گرمی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 117,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 117,300 تومان
خرید عمده مربا بهار نارنج 300گرمی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 127,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 127,500 تومان
خرید عمده مربا آلبالو 300گرمی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 121,380 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 121,380 تومان
خرید عمده مربا هویج 810 گرمی بسته 6 عددی
 • قیمت یک بسته : 96,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 96,900 تومان
خرید عمده مربا آلبالو 810 گرمی بسته 6 عددی
 • قیمت یک بسته : 130,050 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 130,050 تومان
خرید عمده مربا بالنگ 810 گرمی بسته 6 عددی
 • قیمت یک بسته : 181,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 181,000 تومان