دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده لیوان

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده لیوان کاغذی 220 سی سی پخش آلومینیوم ظرف لیوان کاغذی 220 سی سی پخش آلومینیوم ظرف ظروف کالا 2000 عدد 147 تومان 294,000 تومان
2 خرید عمده لیوان گیاهی 170 سی سی لیوان گیاهی 170 سی سی ظروف کالا 1500 عدد 128 تومان 192,000 تومان
3 خرید عمده لیوان شات کاغذی لیوان شات کاغذی کوروش 4000 عدد 78 تومان 312,000 تومان
4 خرید عمده لیوان اسپشیال لیوان اسپشیال کوروش 1000 عدد 270 تومان 270,000 تومان
5 خرید عمده لیوان گیاهی 220 سی سی لیوان گیاهی 220 سی سی ظروف کالا 1500 عدد 136 تومان 204,000 تومان
6 خرید عمده لیوان شات کریستال لیوان شات کریستال کوروش 800 عدد 230 تومان 184,000 تومان
7 خرید عمده لیوان یکبارمصرف هویجی لیوان یکبارمصرف هویجی کوروش 300 عدد 90 تومان 27,000 تومان
8 خرید عمده لیوان یکبارمصرف گلیژه لیوان یکبارمصرف گلیژه کوروش 300 عدد 110 تومان 33,000 تومان
9 خرید عمده لیوان کاغذی پارس لیوان کاغذی پارس کوروش 10000 عدد 145 تومان 1,450,000 تومان
10 خرید عمده لیوان پ پ 220 لیوان پ پ 220 کوروش 20 بسته 16,500 تومان 330,000 تومان
خرید عمده لیوان کاغذی 220 سی سی پخش آلومینیوم ظرف
 • قیمت یک عدد : 147 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 294,000 تومان
خرید عمده لیوان گیاهی 170 سی سی
 • قیمت یک عدد : 128 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 192,000 تومان
خرید عمده لیوان شات کاغذی
 • قیمت یک عدد : 78 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 312,000 تومان
خرید عمده لیوان اسپشیال
 • قیمت یک عدد : 270 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 270,000 تومان
خرید عمده لیوان گیاهی 220 سی سی
 • قیمت یک عدد : 136 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 204,000 تومان
خرید عمده لیوان شات کریستال
 • قیمت یک عدد : 230 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 184,000 تومان
خرید عمده لیوان یکبارمصرف هویجی
 • قیمت یک عدد : 90 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 27,000 تومان
خرید عمده لیوان یکبارمصرف گلیژه
 • قیمت یک عدد : 110 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 33,000 تومان
خرید عمده لیوان کاغذی پارس
 • قیمت یک عدد : 145 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,450,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 500 تومان
خرید عمده لیوان پ پ 220
 • قیمت یک بسته : 16,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 330,000 تومان