دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده لیوان

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده لیوان پ پ 220 لیوان پ پ 220 کوروش 20 بسته 18,500 تومان 370,000 تومان
2 خرید عمده لیوان کاغذی 220 سی سی پخش آلومینیوم ظرف لیوان کاغذی 220 سی سی پخش آلومینیوم ظرف ظروف کالا 2000 عدد 147 تومان 294,000 تومان
3 خرید عمده لیوان گیاهی 170 سی سی لیوان گیاهی 170 سی سی ظروف کالا 1500 عدد 128 تومان 192,000 تومان
4 خرید عمده لیوان شات کاغذی لیوان شات کاغذی کوروش 4000 عدد 78 تومان 312,000 تومان
5 خرید عمده لیوان اسپشیال لیوان اسپشیال کوروش 1000 عدد 270 تومان 270,000 تومان
6 خرید عمده لیوان گیاهی 220 سی سی لیوان گیاهی 220 سی سی ظروف کالا 1500 عدد 136 تومان 204,000 تومان
7 خرید عمده لیوان شات کریستال لیوان شات کریستال کوروش 800 عدد 230 تومان 184,000 تومان
8 خرید عمده لیوان یکبارمصرف هویجی لیوان یکبارمصرف هویجی کوروش 300 عدد 90 تومان 27,000 تومان
9 خرید عمده لیوان یکبارمصرف گلیژه لیوان یکبارمصرف گلیژه کوروش 300 عدد 110 تومان 33,000 تومان
10 خرید عمده لیوان کاغذی پارس لیوان کاغذی پارس کوروش 10000 عدد 145 تومان 1,450,000 تومان
خرید عمده لیوان پ پ 220
 • قیمت یک بسته : 18,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 370,000 تومان
خرید عمده لیوان کاغذی 220 سی سی پخش آلومینیوم ظرف
 • قیمت یک عدد : 147 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 294,000 تومان
خرید عمده لیوان گیاهی 170 سی سی
 • قیمت یک عدد : 128 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 192,000 تومان
خرید عمده لیوان شات کاغذی
 • قیمت یک عدد : 78 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 312,000 تومان
خرید عمده لیوان اسپشیال
 • قیمت یک عدد : 270 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 270,000 تومان
خرید عمده لیوان گیاهی 220 سی سی
 • قیمت یک عدد : 136 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 204,000 تومان
خرید عمده لیوان شات کریستال
 • قیمت یک عدد : 230 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 184,000 تومان
خرید عمده لیوان یکبارمصرف هویجی
 • قیمت یک عدد : 90 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 27,000 تومان