دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده لوازم بسته بندی

خرید عمده فویل 30 سانتیمتری
  • قیمت یک عدد : 38,800 تومان
  • قیمت یک کارتن : 776,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 30 یک کیلویی ناخالص
  • قیمت یک کیلوگرم : 38,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 912,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 20 یک کیلویی ناخالص
  • قیمت یک کیلوگرم : 39,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 975,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 45 یک کیلویی ناخالص
  • قیمت یک کیلوگرم : 38,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 912,000 تومان
خرید عمده فویل 20 سانتیمتری
  • قیمت یک عدد : 39,300 تومان
  • قیمت یک کارتن : 786,000 تومان
خرید عمده پاکت پستی خشتی
خرید عمده پاکت A4 حبابدار
خرید عمده نایلون حبابدار
خرید عمده فیلم استرچ