دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده قاشق

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده قاشق فراز 1 قاشق فراز 1 نخستین فراز 10 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده قاشق فراز 2 ( کافه ) قاشق فراز 2 ( کافه ) نخستین فراز 10 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده قاشق فراز 3 ( کافه بلند ) قاشق فراز 3 ( کافه بلند ) نخستین فراز 10 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده قاشق گیاهی قاشق گیاهی ظروف کالا 3200 عدد 105 تومان 336,000 تومان
5 خرید عمده قاشق کریستال قاشق کریستال کوروش 2000 عدد 50 تومان 100,000 تومان
خرید عمده قاشق فراز 1
خرید عمده قاشق فراز 2 ( کافه )
خرید عمده قاشق فراز 3 ( کافه بلند )
خرید عمده قاشق گیاهی
  • قیمت یک عدد : 105 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 336,000 تومان
خرید عمده قاشق کریستال
  • قیمت یک عدد : 50 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 100,000 تومان