دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده غذای نیمه اماده

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده پاپ چیک 450 گرمی پاپ چیک 450 گرمی بون آدو 200 عدد 24,780 تومان 4,956,000 تومان
2 خرید عمده شنیسل مرغ فرمینگ 950 گرمی شنیسل مرغ فرمینگ 950 گرمی بون آدو 8 عدد 33,000 تومان 264,000 تومان
3 خرید عمده ناگت مرغ سوخاری 450 گرمی ناگت مرغ سوخاری 450 گرمی بون آدو 200 عدد 20,650 تومان 4,130,000 تومان
4 خرید عمده سیب زمینی نیمه آماده گلاسون بسته 2 و نیم کیلویی سیب زمینی نیمه آماده گلاسون بسته 2 و نیم کیلویی سیب‌زمینی گلاسون 4 بسته 27,000 تومان 120,000 تومان
5 خرید عمده کوکو سبزی ویژه(مربعی 75 گرمی) 1000 گرمی کوکو سبزی ویژه(مربعی 75 گرمی) 1000 گرمی بون آدو 500 عدد 23,400 تومان 11,700,000 تومان
6 خرید عمده کوکو سیب زمینی ویژه (مربعی 75 گرمی) کوکو سیب زمینی ویژه (مربعی 75 گرمی) بون آدو 8 عدد 21,000 تومان 168,000 تومان
7 خرید عمده شامی کباب 950 گرمی شامی کباب 950 گرمی بون آدو 200 بسته 26,400 تومان 5,280,000 تومان
8 خرید عمده ناگت رنگین کمان 450 گرمی ناگت رنگین کمان 450 گرمی بون آدو 200 عدد 23,400 تومان 4,680,000 تومان
9 خرید عمده ناگت ستاره ای 450 گرمی ناگت ستاره ای 450 گرمی بون آدو 200 بسته 21,240 تومان 4,248,000 تومان
10 خرید عمده ناگت مرغ سوخاری 950 گرمی ناگت مرغ سوخاری 950 گرمی بون آدو 200 عدد 39,200 تومان 7,840,000 تومان
11 خرید عمده پاپ چیز 450 گرمی پاپ چیز 450 گرمی بون آدو 200 عدد 27,020 تومان 5,404,000 تومان
12 خرید عمده فلافل 950 گرمی فلافل 950 گرمی بون آدو 200 عدد 24,150 تومان 4,830,000 تومان
13 خرید عمده ناگت کودکان 450 گرمی ناگت کودکان 450 گرمی بون آدو 200 عدد 24,780 تومان 4,956,000 تومان
14 خرید عمده فلافل 900گرمی فلافل 900گرمی زین 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده پاپ چیک 450 گرمی
 • قیمت یک عدد : 24,780 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 4,956,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,400 تومان
خرید عمده شنیسل مرغ فرمینگ 950 گرمی
 • قیمت یک عدد : 33,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 264,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 55,000 تومان
خرید عمده ناگت مرغ سوخاری 450 گرمی
 • قیمت یک عدد : 20,650 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 4,130,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 29,500 تومان
خرید عمده سیب زمینی نیمه آماده گلاسون بسته 2 و نیم کیلویی
 • قیمت یک بسته : 27,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 120,000 تومان
خرید عمده کوکو سبزی ویژه(مربعی 75 گرمی) 1000 گرمی
 • قیمت یک عدد : 23,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 11,700,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 39,000 تومان
خرید عمده کوکو سیب زمینی ویژه (مربعی 75 گرمی)
 • قیمت یک عدد : 21,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 35,000 تومان
خرید عمده شامی کباب 950 گرمی
 • قیمت یک بسته : 26,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 5,280,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 44,000 تومان
خرید عمده ناگت رنگین کمان 450 گرمی