دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده غذای سگ

خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED STICKS
  • قیمت یک عدد : 40,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 4,000,000 تومان
خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED CHIPS
  • قیمت یک عدد : 37,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,850,000 تومان
خرید عمده تشویقی سگ LAMB LEG
  • قیمت یک عدد : 35,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 3,500,000 تومان
خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED BONES
  • قیمت یک عدد : 40,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 4,000,000 تومان