دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده غذای حیوانات اهلی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED BONES تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED BONES دکتر بایتس 100 عدد 40,000 تومان 4,000,000 تومان
2 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED STICKS تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED STICKS دکتر بایتس 100 عدد 40,000 تومان 4,000,000 تومان
3 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED CHIPS تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED CHIPS دکتر بایتس 50 عدد 37,000 تومان 1,850,000 تومان
4 خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED TWISTED ROLLS تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED TWISTED ROLLS دکتر بایتس 50 عدد 37,000 تومان 1,850,000 تومان
5 خرید عمده تشویقی سگ COW EARS گوش گاو تشویقی سگ COW EARS گوش گاو دکتر بایتس 100 عدد 37,000 تومان 3,700,000 تومان
6 خرید عمده تشویقی گربه FISH JERKY تشویقی گربه FISH JERKY دکتر بایتس 100 بسته 40,000 تومان 4,000,000 تومان
7 خرید عمده تشویقی سگ TURKEY FEET تشویقی سگ TURKEY FEET دکتر بایتس 100 عدد 35,000 تومان 3,500,000 تومان
8 خرید عمده تشویقی سگ LAMB LEG تشویقی سگ LAMB LEG دکتر بایتس 100 عدد 35,000 تومان 3,500,000 تومان
9 خرید عمده تشویقی سگ MEAT JERKY دل مرغ تشویقی سگ MEAT JERKY دل مرغ دکتر بایتس 100 عدد 37,000 تومان 3,700,000 تومان
خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED BONES
  • قیمت یک عدد : 40,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 4,000,000 تومان
خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED STICKS
  • قیمت یک عدد : 40,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 4,000,000 تومان
خرید عمده تشویقی سگ ROWHIDE PRESSED CHIPS
  • قیمت یک عدد : 37,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,850,000 تومان