دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده عسل

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده عسل ارومیه عسل ارومیه برمور 20 عدد 100,000 تومان 2,000,000 تومان
2 خرید عمده عسل کوهستان عسل کوهستان برمور 20 عدد 75,000 تومان 1,500,000 تومان
3 خرید عمده عسل بهاره وحشی عسل بهاره وحشی برمور 20 عدد 250,000 تومان 5,000,000 تومان
4 خرید عمده عسل ارگانیک پلنگا عسل ارگانیک پلنگا پلنگا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده عسل کنار عسل کنار برمور 20 عدد 100,000 تومان 2,000,000 تومان
6 خرید عمده عسل گشنیز عسل گشنیز برمور 20 عدد 100,000 تومان 2,000,000 تومان
7 خرید عمده عسل گون عسل گون برمور 20 عدد 100,000 تومان 2,000,000 تومان
8 خرید عمده عسل 500گرمی کوهستان زنبورداران عسل 500گرمی کوهستان زنبورداران هانی سار 12 عدد 18,250 تومان 219,000 تومان
9 خرید عمده معجون صبحانه و عصرانه معجون صبحانه و عصرانه اوینو 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده عسل دادگر (هانی بال سابق) عسل دادگر (هانی بال سابق) دادگر 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده عسل یک کیلویی ممتاز عسل یک کیلویی ممتاز هانی سار 12 عدد 29,800 تومان 357,600 تومان
12 خرید عمده عسل یک کیلویی موعود عسل یک کیلویی موعود موعود 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده عسل ارومیه
 • قیمت یک عدد : 100,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 140,000 تومان
خرید عمده عسل کوهستان
 • قیمت یک عدد : 75,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 120,000 تومان
خرید عمده عسل بهاره وحشی
 • قیمت یک عدد : 250,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 5,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 450,000 تومان
خرید عمده عسل ارگانیک پلنگا
خرید عمده عسل کنار
 • قیمت یک عدد : 100,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 140,000 تومان
خرید عمده عسل گشنیز
 • قیمت یک عدد : 100,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 140,000 تومان
خرید عمده عسل گون
 • قیمت یک عدد : 100,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 140,000 تومان