دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ظروف چهارگوش و پرسی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرس کد 111 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرس کد 111 زرین 1000 عدد 475 تومان 475,000 تومان
2 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105 زرین 1000 عدد 585 تومان 585,000 تومان
3 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114 زرین 1000 عدد 810 تومان 810,000 تومان
4 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230 زرین 500 عدد 815 تومان 407,500 تومان
5 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 240 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 240 زرین 500 عدد 920 تومان 460,000 تومان
6 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مستطیل ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مستطیل زرین 1000 عدد 375 تومان 375,000 تومان
7 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 330 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 330 زرین 400 عدد 1,600 تومان 640,000 تومان
8 خرید عمده ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب ظروف کالا 1000 عدد 1,040 تومان 1,040,000 تومان
9 خرید عمده ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب ظروف کالا 1000 عدد 1,440 تومان 1,440,000 تومان
10 خرید عمده ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب ظروف کالا 1000 عدد 1,250 تومان 1,250,000 تومان
11 خرید عمده ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب ظروف کالا 500 عدد 1,440 تومان 720,000 تومان