دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده صنایع دستی کاغذی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده صفحه توپک ملیله کاغذی صفحه توپک ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 50 عدد 18,000 تومان 900,000 تومان
2 خرید عمده قلم سوزنی ملیله کاغذی قلم سوزنی ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 50 عدد 10,000 تومان 500,000 تومان
3 خرید عمده شانه مخصوص کوئیلینگ شانه مخصوص کوئیلینگ خانه کوئیلینگ ایران 50 عدد 29,000 تومان 1,450,000 تومان
4 خرید عمده هرم 5 ضلعی ملیله کاغذی هرم 5 ضلعی ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 100 عدد 10,000 تومان 1,000,000 تومان
5 خرید عمده هرم مربع ملیله کاغذی هرم مربع ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 100 عدد 10,000 تومان 1,000,000 تومان
6 خرید عمده هرم مثلث ملیله کاغذی هرم مثلث ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 100 عدد 10,000 تومان 1,000,000 تومان
7 خرید عمده هرم دایره ملیله کاغذی هرم دایره ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 100 عدد 10,000 تومان 1,000,000 تومان
8 خرید عمده دستگاه ویور (موج دهنده) ملیله کاغذی دستگاه ویور (موج دهنده) ملیله کاغذی خانه کوئیلینگ ایران 50 عدد 31,000 تومان 1,550,000 تومان
9 خرید عمده دفتر یادداشت دستساز دفتر یادداشت دستساز Isla2018 8 عدد 38,000 تومان 304,000 تومان
10 خرید عمده دفتر یادداشت دستساز و هنری دفتر یادداشت دستساز و هنری Isla2018 8 عدد 70,000 تومان 560,000 تومان
خرید عمده صفحه توپک ملیله کاغذی