دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده شوری و ترشیجات

خرید عمده خیارشور سوپر شیشه 680
  • قیمت یک عدد : 10,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : 126,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 18,800 تومان
خرید عمده زیتون شیشه 680
  • قیمت یک عدد : 13,800 تومان
  • قیمت یک کارتن : 165,600 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 21,800 تومان
خرید عمده شورمخلوط شیشه 680 گرمی
  • قیمت یک عدد : 4,700 تومان
  • قیمت یک کارتن : 56,400 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 8,500 تومان