دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده شوری و ترشیجات

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده خیارشور حلب 8کیلو خالص درجه یک خیارشور حلب 8کیلو خالص درجه یک بدر 1 عدد 84,000 تومان 84,000 تومان
2 خرید عمده خیارشور حلب ممتاز 8 کیلویی خیارشور حلب ممتاز 8 کیلویی بدر 1 عدد 92,400 تومان 92,400 تومان
3 خرید عمده خیارشور سوپر ویژه 630گرمی بدر خیارشور سوپر ویژه 630گرمی بدر بدر 1 بسته 249,900 تومان 249,900 تومان
4 خرید عمده خیارشور ویژه 630 گرمی بسته 12 عددی خیارشور ویژه 630 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 234,600 تومان 234,600 تومان
5 خرید عمده خیارشور ممتاز 630گرمی بسته 12 عددی خیارشور ممتاز 630گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 188,700 تومان 188,700 تومان
6 خرید عمده خیارشور درجه یک 620 گرمی بسته 12 عددی خیارشور درجه یک 620 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 168,300 تومان 168,300 تومان
7 خرید عمده شور زیتون با هسته ایرانی حلب 10 کیلو شور زیتون با هسته ایرانی حلب 10 کیلو بدر 1 عدد 206,000 تومان 206,000 تومان
8 خرید عمده شور زیتون بدون هسته ایرانی حلب 8کیلو شور زیتون بدون هسته ایرانی حلب 8کیلو بدر 1 عدد 206,000 تومان 206,000 تومان
9 خرید عمده خیارشور حلب درجه یک خیارشور حلب درجه یک مواد غذایی لوکس 10 عدد 71,000 تومان 710,000 تومان
10 خرید عمده خیارشور حلبی درجه دو خیارشور حلبی درجه دو مواد غذایی لوکس 10 عدد 62,000 تومان 620,000 تومان
11 خرید عمده ترشی مخلوط شور گوجه ای 2100 گرمی ترشی مخلوط شور گوجه ای 2100 گرمی زالک ترشیز 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده شوری مخلوط 2100 گرمی شوری مخلوط 2100 گرمی زالک ترشیز 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
13 خرید عمده ترشی مخلوط 2100 گرمی ترشی مخلوط 2100 گرمی زالک ترشیز 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
14 خرید عمده زیتون شیشه 680 زیتون شیشه 680 خوش طعم بهار 12 عدد 13,800 تومان 165,600 تومان
15 خرید عمده خیارشور سوپر شیشه 680 خیارشور سوپر شیشه 680 خوش طعم بهار 12 عدد 10,500 تومان 126,000 تومان
16 خرید عمده شورمخلوط شیشه 680 گرمی شورمخلوط شیشه 680 گرمی خوش طعم بهار 12 عدد 4,700 تومان 56,400 تومان
17 خرید عمده ترشی سیرگل قهوه ای 650گرمی بسته 12 عددی ترشی سیرگل قهوه ای 650گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 209,100 تومان 209,100 تومان
18 خرید عمده ترشی سیر حبه ​​قهوه ای 650 گرمی بسته 12 عددی ترشی سیر حبه ​​قهوه ای 650 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 172,380 تومان 172,380 تومان
19 خرید عمده ترشی فلفل سبز 570 گرمی بسته 12 عددی ترشی فلفل سبز 570 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 178,500 تومان 178,500 تومان
20 خرید عمده ترشی فلفل هالوپینو سبز 600 گرمی بسته 12 عددی ترشی فلفل هالوپینو سبز 600 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 158,100 تومان 158,100 تومان
21 خرید عمده ترشی مخلوط​ 630 گرمی بسته 12 عددی ترشی مخلوط​ 630 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 137,700 تومان 137,700 تومان
22 خرید عمده ترشی هفت بیجار​​​ 630 گرم بسته 12 عددی ترشی هفت بیجار​​​ 630 گرم بسته 12 عددی بدر 1 بسته 137,700 تومان 137,700 تومان
23 خرید عمده ترشی لیته​​​ 630 گرمی بسته 12 عددی ترشی لیته​​​ 630 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 137,700 تومان 137,700 تومان
24 خرید عمده ​ترشی لیته بندری​​​ 630 گرمی بسته 12 عددی ​ترشی لیته بندری​​​ 630 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 127,500 تومان 127,500 تومان
25 خرید عمده ترشی کلم قرمز​​ 630 گرمی بسته 12 عددی ترشی کلم قرمز​​ 630 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 127,500 تومان 127,500 تومان
26 خرید عمده ترشی نازخاتون​​ 650 گرمی بسته 12 عددی ترشی نازخاتون​​ 650 گرمی بسته 12 عددی بدر 1 بسته 137,700 تومان 137,700 تومان
27 خرید عمده ترشی کاپاریس ویژه​​ 230گرم بسته 12 عددی ترشی کاپاریس ویژه​​ 230گرم بسته 12 عددی بدر 1 بسته 141,780 تومان 141,780 تومان
28</