دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سفره یکبارمصرف

خرید عمده سفره یکبار مصرف 400 گرمی
 • قیمت یک عدد : 4,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 129,000 تومان
خرید عمده سفره یکبار مصرف 400گرمی رول 50 متری رنگ آبی
 • قیمت یک عدد : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان
خرید عمده سفره یکبارمصرف 400 گرم رنگی چاپدار
 • قیمت یک بسته : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان
خرید عمده سفره یکبارمصرف 50متری 400گرمی سفید چاپدار
 • قیمت یک بسته : 5,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 200,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سفره یکبار مصرف 400گرمی رول 50 متری رنگ صورتی
 • قیمت یک عدد : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان
خرید عمده سفره یکبار مصرف 400گرمی رول 50 متری رنگ زرد
 • قیمت یک عدد : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان
خرید عمده سفره یکبار مصرف 400گرمی رول 50 متری رنگ سبز
 • قیمت یک عدد : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان