دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سطل آشپزخانه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سطل پدالی آدنا سایز 1 سطل پدالی آدنا سایز 1 زیبا 4 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده سطل کابینتی سطل کابینتی فدک۱ 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده سطل پدالی آدنا سایز 1
خرید عمده سطل کابینتی
Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 412 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 412 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:129 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/omdex/BACKEND/public/index.php:58
7
ErrorException
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php122
6
file_put_contents
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php122
5
Illuminate\Filesystem\Filesystem put
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php83
4
Illuminate\Session\FileSessionHandler write
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php129
3
Illuminate\Session\Store save
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php87
2
Illuminate\Session\Middleware\StartSession terminate
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php218
1
Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminateMiddleware
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php189
0
Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminate
/public/index.php58
/home/omdex/BACKEND/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments