دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سس

خرید عمده سس آلبالو
 • سس آلبالو
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 14,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 84,000 تومان
خرید عمده سس زغال اخته
 • سس زغال اخته
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 81,000 تومان
خرید عمده سس زرشک
 • سس زرشک
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 78,000 تومان
خرید عمده سس نارنج
 • سس نارنج
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 78,000 تومان
خرید عمده سس آلوچه
 • سس آلوچه
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 11,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 69,000 تومان
خرید عمده سس ازگیل
 • سس ازگیل
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 78,000 تومان
خرید عمده سس لیمو عمانی
خرید عمده سس بهارنارنج
 • سس بهارنارنج
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 78,000 تومان
خرید عمده سس سیب ترش
 • سس سیب ترش
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 13,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 81,000 تومان
خرید عمده سس توت فرنگی
 • سس توت فرنگی
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 14,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 84,000 تومان
خرید عمده سس انار
 • سس انار
 • برند: طیبه
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 11,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 69,000 تومان