×
خرید عمده سبد نان شقایق
 • سبد نان شقایق
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,250 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی شقایق
 • سبد سبزی شقایق
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 1,990 تومان
 • قیمت یک کارتن : 191,040 تومان
خرید عمده سبد تاشو
خرید عمده سبد نازلی
 • سبد نازلی
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,450 تومان
 • قیمت یک کارتن : 248,400 تومان
خرید عمده سبد طبقاتی تاتورا
خرید عمده سبد بافت یاس
 • سبد بافت یاس
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 65,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 390,000 تومان
خرید عمده سبد بافت نسیم
 • سبد بافت نسیم
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 35,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 420,000 تومان
خرید عمده سبد بافت نرگس
 • سبد بافت نرگس
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • قیمت یک عدد : 49,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 392,000 تومان
خرید عمده سبد بافت میوه ساغر سایز 2
خرید عمده سبد بافت میوه ساغر سایز 1
خرید عمده سبد بافت سایه
 • سبد بافت سایه
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 25,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 306,000 تومان
خرید عمده سبد بافت ریحان
 • سبد بافت ریحان
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 21,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 258,000 تومان
خرید عمده سبد بافت پرنیا
 • سبد بافت پرنیا
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 6 عدد
 • قیمت یک عدد : 37,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 225,000 تومان
خرید عمده سبد بافت پامچال
خرید عمده سبد بافت بهار
 • سبد بافت بهار
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • قیمت یک عدد : 24,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 441,000 تومان
خرید عمده سبد بافت استوانه
خرید عمده سبد بافت سمن
 • سبد بافت سمن
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 8 عدد
 • قیمت یک عدد : 37,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 300,000 تومان
خرید عمده سبد سینک دورنگ
 • سبد سینک دورنگ
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : 170,400 تومان
خرید عمده سبد نان
 • سبد نان
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 60 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 180,000 تومان
خرید عمده سبد میوه بزرگ
 • سبد میوه بزرگ
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 60 عدد
 • قیمت یک عدد : 5,700 تومان
 • قیمت یک کارتن : 342,000 تومان
خرید عمده سبد میوه متوسط
 • سبد میوه متوسط
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 60 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,700 تومان
 • قیمت یک کارتن : 222,000 تومان
خرید عمده سبد میوه کوچک
 • سبد میوه کوچک
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 60 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,200 تومان
 • قیمت یک کارتن : 192,000 تومان
خرید عمده سبد پیک نیک متوسط (چارتویک)
خرید عمده سبد پیک نیک بزرگ (چارتویک)
خرید عمده سبد سینک
 • سبد سینک
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 30 عدد
 • قیمت یک عدد : 9,450 تومان
 • قیمت یک کارتن : 283,500 تومان
خرید عمده سبد خرید نگین کوچک دسته سیمی
خرید عمده سبد چند منظوره 3طبقه فلزی هوم پلاس
خرید عمده سبد چند منظوره 2طبقه فلزی هوم پلاس