دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سبد آشپزخانه

خرید عمده سبد سبزی و نان کد C2
 • سبد سبزی و نان کد C2
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C3
 • سبد سبزی و نان کد C3
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C1
 • سبد سبزی و نان کد C1
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C4
 • سبد سبزی و نان کد C4
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C5
 • سبد سبزی و نان کد C5
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C6
 • سبد سبزی و نان کد C6
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F3
 • کیسه سبزی و نان کد F3
 • برند: ماهرو
 • تعداد در کارتن: 24 بسته
 • قیمت یک بسته : 47,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,128,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 52,000 تومان
خرید عمده شلف زیر طبقه آتا
خرید عمده سبد سبزی شقایق
 • سبد سبزی شقایق
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 1,990 تومان
 • قیمت یک کارتن : 191,040 تومان
خرید عمده سبد نان شقایق
 • سبد نان شقایق
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,250 تومان
 • قیمت یک کارتن : 312,000 تومان
خرید عمده سبد طبقاتی تاتورا
خرید عمده سبد نازلی
 • سبد نازلی
 • برند: زیبا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • قیمت یک عدد : 3,450 تومان
 • قیمت یک کارتن : 248,400 تومان