دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سبد آشپزخانه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سبد سبزی و نان کد C2 سبد سبزی و نان کد C2 ماهرو 24 عدد 7,000 تومان 168,000 تومان
2 خرید عمده سبد سبزی و نان کد C3 سبد سبزی و نان کد C3 ماهرو 24 عدد 7,000 تومان 168,000 تومان
3 خرید عمده سبد سبزی و نان کد C1 سبد سبزی و نان کد C1 ماهرو 24 عدد 7,000 تومان 168,000 تومان
4 خرید عمده سبد سبزی و نان کد C4 سبد سبزی و نان کد C4 ماهرو 24 عدد 7,000 تومان 168,000 تومان
5 خرید عمده سبد سبزی و نان کد C5 سبد سبزی و نان کد C5 ماهرو 24 عدد 7,000 تومان 168,000 تومان
6 خرید عمده سبد سبزی و نان کد C6 سبد سبزی و نان کد C6 ماهرو 24 عدد 7,000 تومان 168,000 تومان
7 خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F3 کیسه سبزی و نان کد F3 ماهرو 24 بسته 47,000 تومان 1,128,000 تومان
8 خرید عمده سبد بافت سمن سبد بافت سمن زیبا 8 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
9 خرید عمده سبد بافت استوانه سبد بافت استوانه زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده سبد بافت بهار سبد بافت بهار زیبا 18 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده سبد بافت پامچال سبد بافت پامچال زیبا 8 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
12 خرید عمده سبد بافت پرنیا سبد بافت پرنیا زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
13 خرید عمده سبد بافت ریحان سبد بافت ریحان زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
14 خرید عمده سبد بافت سایه سبد بافت سایه زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
15 خرید عمده سبد بافت میوه ساغر سایز 1 سبد بافت میوه ساغر سایز 1 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
16 خرید عمده سبد بافت میوه ساغر سایز 2 سبد بافت میوه ساغر سایز 2 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
17 خرید عمده سبد بافت نرگس سبد بافت نرگس زیبا 8 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
18 خرید عمده سبد بافت نسیم سبد بافت نسیم زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
19 خرید عمده سبد بافت یاس سبد بافت یاس زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
20 خرید عمده سبد طبقاتی تاتورا سبد طبقاتی تاتورا زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
21 خرید عمده سبد نازلی سبد نازلی زیبا 72 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C2
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C3
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C1
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C4
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C5
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده سبد سبزی و نان کد C6
 • قیمت یک عدد : 7,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 10,000 تومان
خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F3
 • قیمت یک بسته : 47,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,128,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی