دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سایر محصولات محافظتی

خرید عمده دستگیره بهداشتی ضد ویروس
  • قیمت یک عدد : 3,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 3,000,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 5,000 تومان
خرید عمده دستگیره بهداشتی ضد کرونا
  • قیمت یک عدد : 5,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 5,000,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 15,000 تومان