دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده سایر دکوراسیون و اکسسوری

خرید عمده ست چراغ گردسوز و گلاب پاش
 • قیمت یک ست : 75,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 75,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 120,000 تومان
خرید عمده گلدان مسی صراحی سایز 2
 • قیمت یک عدد : 98,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 686,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 130,000 تومان
خرید عمده گلدان مسی صراحی سایز3
 • قیمت یک عدد : 119,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 595,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 150,000 تومان
خرید عمده گلدان مسی صراحی سایز 1
 • قیمت یک عدد : 68,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 680,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 85,000 تومان