دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده زیرلیوان دکمه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G2 ست دستگیره دو تکه کد G2 ماهرو 24 بسته 2,500 تومان 60,000 تومان
2 خرید عمده کاور دستگیره یخچال کد L2 کاور دستگیره یخچال کد L2 ماهرو 24 عدد 16,000 تومان 384,000 تومان
3 خرید عمده دستگیره یخچال کد L3 دستگیره یخچال کد L3 ماهرو 24 عدد 16,000 تومان 384,000 تومان
4 خرید عمده نمگیر کد D4 نمگیر کد D4 ماهرو 24 عدد 21,000 تومان 504,000 تومان
5 خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F4 کیسه سبزی و نان کد F4 ماهرو 24 ست 17,000 تومان 408,000 تومان
6 خرید عمده زعفران ساب بیتا زعفران ساب بیتا صنایع پلاستیک بیتا 18 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده ست دستگیره قلب دو تکه کد G7 ست دستگیره قلب دو تکه کد G7 ماهرو 24 عدد 3,000 تومان 72,000 تومان
8 خرید عمده ست دستگیره قلب دو تکه کد G8 ست دستگیره قلب دو تکه کد G8 ماهرو 24 عدد 3,000 تومان 72,000 تومان
9 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G10 ست دستگیره دو تکه کد G10 ماهرو 24 عدد 2,500 تومان 60,000 تومان
10 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G9 ست دستگیره دو تکه کد G9 ماهرو 24 عدد 2,500 تومان 60,000 تومان
11 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G11 ست دستگیره دو تکه کد G11 ماهرو 24 عدد 2,800 تومان 67,200 تومان
12 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G 3 ست دستگیره دو تکه کد G 3 ماهرو 24 بسته 2,500 تومان 60,000 تومان
13 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G4 ست دستگیره دو تکه کد G4 ماهرو 24 بسته 2,500 تومان 60,000 تومان
14 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1510 دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1510 دیاموند 120 عدد 9,500 تومان 1,140,000 تومان
15 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1511 دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1511 دیاموند 120 عدد 9,500 تومان 1,140,000 تومان
16 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1513 دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1513 دیاموند 120 عدد 9,500 تومان 1,140,000 تومان
17 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1514 دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1514 دیاموند 120 عدد 9,500 تومان 1,140,000 تومان
18 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1515 دستگیره یخچال آنجل 40 سانتی 1515 دیاموند 120 عدد 9,500 تومان 1,140,000 تومان
19 خرید عمده دستگیره یخچال سفارشی آنجل 20 30 40 سانتی دستگیره یخچال سفارشی آنجل 20 30 40 سانتی دیاموند 120 عدد 9,500 تومان 1,140,000 تومان
20 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1510 دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1510 دیاموند 120 عدد 8,500 تومان 1,020,000 تومان
21 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 30سانتی 1511 دستگیره یخچال آنجل 30سانتی 1511 دیاموند 120 عدد 8,500 تومان 1,020,000 تومان
22 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1513 دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1513 دیاموند 120 عدد 8,500 تومان 1,020,000 تومان
23 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1514 دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1514 دیاموند 120 عدد 8,500 تومان 1,020,000 تومان
24 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1515 دستگیره یخچال آنجل 30 سانتی 1515 دیاموند 120 عدد 8,500 تومان 1,020,000 تومان
25 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 20 سانتی 1510 دستگیره یخچال آنجل 20 سانتی 1510 دیاموند 120 عدد 7,500 تومان 900,000 تومان
26 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 20 سانتی 1511 دستگیره یخچال آنجل 20 سانتی 1511 دیاموند 120 عدد 7,500 تومان 900,000 تومان
27 خرید عمده دستگیره یخچال آنجل 20 سانتی 1513 دستگیره یخچال آنجل 20 سانتی 1513 دیاموند 120 عدد 7,500 تومان 900,000 تومان