دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده زعفران

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده زعفران سرگل ممتاز کبیر زعفران سرگل ممتاز کبیر کبیر 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده زعفران نگین صادراتی زعفران نگین صادراتی کبیر 20 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده زعفران 4 گرمی زعفران 4 گرمی روژگل 2 عدد 113,000 تومان 226,000 تومان
4 خرید عمده زعفران 2 گرمی زعفران 2 گرمی روژگل 5 عدد 81,000 تومان 405,000 تومان
5 خرید عمده زعفران نیم گرمی زعفران نیم گرمی روژگل 5 عدد 11,400 تومان 57,000 تومان
6 خرید عمده زعفران سرگل ۱ مثقالی زعفران سرگل ۱ مثقالی دیرینه 10 بسته 42,000 تومان 420,000 تومان
7 خرید عمده زعفران سوپرنگین صادراتی یک گرمی زعفران سوپرنگین صادراتی یک گرمی آرشیدا 500 عدد 17,300 تومان 8,650,000 تومان
8 خرید عمده زعفران سرگل عمده زعفران سرگل عمده دیرینه 1 کیلوگرم 8,500,000 تومان 8,500,000 تومان
9 خرید عمده زعفران یک مثقال به آفرین زعفران یک مثقال به آفرین به آفرین 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
10 خرید عمده زعفران یک مثقالی قائنات گلپَران زعفران یک مثقالی قائنات گلپَران گلپران 10 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
11 خرید عمده زعفران سوپر نگین درجه یک زعفران سوپر نگین درجه یک زرشان 1 کیلوگرم 9,800,000 تومان 9,800,000 تومان
خرید عمده زعفران سرگل ممتاز کبیر
خرید عمده زعفران نگین صادراتی
خرید عمده زعفران 4 گرمی
 • قیمت یک عدد : 113,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 226,000 تومان
خرید عمده زعفران 2 گرمی
 • قیمت یک عدد : 81,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 405,000 تومان
خرید عمده زعفران نیم گرمی
 • قیمت یک عدد : 11,400 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 57,000 تومان
خرید عمده زعفران سرگل ۱ مثقالی
 • قیمت یک بسته : 42,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 420,000 تومان
خرید عمده زعفران سوپرنگین صادراتی یک گرمی
 • قیمت یک عدد : 17,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 8,650,000 تومان
خرید عمده زعفران سرگل عمده
 • قیمت یک