دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده دم کنی پیشبند کاور قابلمه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B13 ست دم کنی سه تکه کد B13 ماهرو 24 ست 20,000 تومان 480,000 تومان
2 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G12 ست دستگیره دو تکه کد G12 ماهرو 24 عدد 3,500 تومان 84,000 تومان
3 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B4(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B4(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 18,000 تومان 432,000 تومان
4 خرید عمده ست آشپزخانه 6 تکه کد J3 ست آشپزخانه 6 تکه کد J3 ماهرو 24 عدد 60,000 تومان 1,440,000 تومان
5 خرید عمده دم کنی سه تکه کد B11(طرح گلبرگ) دم کنی سه تکه کد B11(طرح گلبرگ) ماهرو 24 ست 18,000 تومان 432,000 تومان
6 خرید عمده دم کنی سه تکه کد B10(طرح گلبرگ) دم کنی سه تکه کد B10(طرح گلبرگ) ماهرو 24 ست 18,000 تومان 432,000 تومان
7 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B9(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B9(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 18,000 تومان 432,000 تومان
8 خرید عمده کاور قابلمه کد E4 کاور قابلمه کد E4 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
9 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B2(طرح گلبرگ) ست دم کنی سه تکه کد B2(طرح گلبرگ) ماهرو 24 بسته 18,000 تومان 432,000 تومان
10 خرید عمده کاور قابلمه کد E2 کاور قابلمه کد E2 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
11 خرید عمده کاور قابلمه کد E1 کاور قابلمه کد E1 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
12 خرید عمده کاور قابلمه کد E3 کاور قابلمه کد E3 ماهرو 24 عدد 18,000 تومان 432,000 تومان
13 خرید عمده پیشبند کد A2 پیشبند کد A2 ماهرو 24 عدد 17,000 تومان 408,000 تومان
14 خرید عمده پیشبند آشپزخانه کد A1 پیشبند آشپزخانه کد A1 ماهرو 24 عدد 17,000 تومان 408,000 تومان
15 خرید عمده ست دستگیره دو تکه کد G1 ست دستگیره دو تکه کد G1 ماهرو 24 بسته 2,500 تومان 60,000 تومان
16 خرید عمده پیشبند کد A5 پیشبند کد A5 ماهرو 24 عدد 22,000 تومان 528,000 تومان
17 خرید عمده پیشبند کد A6 پیشبند کد A6 ماهرو 24 عدد 22,000 تومان 528,000 تومان
18 خرید عمده ست دم کنی سه تکه کد B12