دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده محصولات دلزا

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده عدس 900 گرمی دلزا عدس 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 26,000 تومان 260,000 تومان
2 خرید عمده لپه 900 گرمی دلزا لپه 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,500 تومان 295,000 تومان
3 خرید عمده لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,500 تومان 295,000 تومان
4 خرید عمده لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,000 تومان 290,000 تومان
5 خرید عمده نخود 900 گرمی دلزا نخود 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 17,500 تومان 175,000 تومان
6 خرید عمده مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 22,000 تومان 220,000 تومان
7 خرید عمده لوبیا سفید 900 گرمی دلزا لوبیا سفید 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 28,500 تومان 285,000 تومان
8 خرید عمده ماش 900 گرمی دلزا ماش 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 28,000 تومان 280,000 تومان
9 خرید عمده دال عدس 900 گرمی دلزا دال عدس 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 26,000 تومان 260,000 تومان
10 خرید عمده لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 28,000 تومان 280,000 تومان
خرید عمده عدس 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 26,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 260,000 تومان
خرید عمده لپه 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 29,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 295,000 تومان
خرید عمده لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 29,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 295,000 تومان
خرید عمده لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 29,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 290,000 تومان
خرید عمده نخود 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 17,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 175,000 تومان
خرید عمده مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 22,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 220,000 تومان
خرید عمده لوبیا سفید 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک عدد : 28,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 285,000 تومان
خرید عمده ماش 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک بسته : 28,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 280,000 تومان
خرید عمده دال عدس 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک بسته : 26,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 260,000 تومان
خرید عمده لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا
 • قیمت یک بسته : 28,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 280,000 تومان