دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده خشکبار

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده تخمه آفتابگردان فله تخمه آفتابگردان فله تخمه آفتابگردان 30 کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده مویز نوع 1 مویز نوع 1 درویش کشاورز پیر 10 کیلوگرم 65,000 تومان 650,000 تومان
3 خرید عمده مویز2 مویز2 درویش کشاورز پیر 10 کیلوگرم 55,000 تومان 550,000 تومان
4 خرید عمده سویا بافت دار سویا بافت دار دُرین کام 10 عدد 3,900 تومان 39,000 تومان
5 خرید عمده پسته اکبری شور پسته اکبری شور حامی 10 بسته تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده تخمه آفتابگردان سنقری شور 150 گرمی تخمه آفتابگردان سنقری شور 150 گرمی حامی 100 بسته 4,900 تومان 490,000 تومان
7 خرید عمده بادام خارجی شور 200گرمی بادام خارجی شور 200گرمی حامی 10 بسته تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده بادام هندی شور 200 گرمی بادام هندی شور 200 گرمی حامی 10 بسته تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید عمده تخمه آفتابگردان فله
خرید عمده مویز نوع 1
 • قیمت یک کیلوگرم : 65,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 650,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 75,000 تومان
خرید عمده مویز2
 • قیمت یک کیلوگرم : 55,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 550,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 65,000 تومان
خرید عمده سویا بافت دار
 • قیمت یک عدد : 3,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 39,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,800 تومان
خرید عمده پسته اکبری شور
خرید عمده تخمه آفتابگردان سنقری شور 150 گرمی
 • قیمت یک بسته : 4,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 490,000 تومان
خرید عمده بادام خارجی شور 200گرمی
خرید عمده بادام هندی شور 200 گرمی