دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده حبوبات

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده عدس 900 گرمی دلزا عدس 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 26,000 تومان 260,000 تومان
2 خرید عمده لپه 900 گرمی دلزا لپه 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,500 تومان 295,000 تومان
3 خرید عمده لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,500 تومان 295,000 تومان
4 خرید عمده لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 29,000 تومان 290,000 تومان
5 خرید عمده نخود 900 گرمی دلزا نخود 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 17,500 تومان 175,000 تومان
6 خرید عمده مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 22,000 تومان 220,000 تومان
7 خرید عمده لوبیا سفید 900 گرمی دلزا لوبیا سفید 900 گرمی دلزا دلزا 10 عدد 28,500 تومان 285,000 تومان
8 خرید عمده ماش 900 گرمی دلزا ماش 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 28,000 تومان 280,000 تومان
9 خرید عمده دال عدس 900 گرمی دلزا دال عدس 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 26,000 تومان 260,000 تومان
10 خرید عمده لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی دلزا دلزا 10 بسته 28,000 تومان 280,000 تومان
11 خرید عمده عدس سورت شده (450 گرم ) عدس سورت شده (450 گرم ) دُرین کام 15 عدد 13,250 تومان 198,750 تومان
12 خرید عمده لپه سورت شده دُرین کام ( 450 گرم ) لپه سورت شده دُرین کام ( 450 گرم ) دُرین کام 10 عدد 15,638 تومان 156,380 تومان
13 خرید عمده لوبیا چیتی دستچین خمین ( 450 گرم ) لوبیا چیتی دستچین خمین ( 450 گرم ) دُرین کام 30 بسته 16,687 تومان 500,610 تومان
14 خرید عمده نخود دستچین کرمانشاه نخود دستچین کرمانشاه دُرین کام 10 عدد 8,671 تومان 86,710 تومان
15 خرید عمده لوبیا سفید دستچین خمین لوبیا سفید دستچین خمین دُرین کام 10 عدد 12,980 تومان 129,800 تومان
16 خرید عمده لوبیا قرمز دستچین لوبیا قرمز دستچین دُرین کام 10 عدد 15,642 تومان 156,420 تومان
17 خرید عمده لپه روسی لپه روسی زرشان 200 کیلوگرم 16,000 تومان 3,200,000 تومان
خرید عمده عدس 900 گرمی دلزا
  • قیمت یک عدد : 26,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 260,000 تومان
خرید عمده لپه 900 گرمی دلزا
  • قیمت یک عدد : 29,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 295,000 تومان
خرید عمده لوبیا چیتی 900 گرمی دلزا
  • قیمت یک عدد : 29,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 295,000 تومان
خرید عمده لوبیا قرمز 900 گرمی دلزا
  • قیمت یک عدد : 29,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 290,000 تومان
خرید عمده نخود 900 گرمی دلزا
  • قیمت یک عدد : 17,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 175,000 تومان