دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده جعبه کاغذی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده جعبه مستطیل ۳ تکه لوکس جعبه مستطیل ۳ تکه لوکس آقای تولد 1 ست 49,000 تومان 49,000 تومان
2 خرید عمده جعبه کادو مستطیل بزرگ ۳ تکه جعبه کادو مستطیل بزرگ ۳ تکه آقای تولد 1 ست 70,000 تومان 70,000 تومان
3 خرید عمده جعبه ۸ ضلعی ۴ تکه جعبه ۸ ضلعی ۴ تکه آقای تولد 1 ست 59,000 تومان 59,000 تومان
4 خرید عمده جعبه مربع ۳ تکه لوکس جعبه مربع ۳ تکه لوکس آقای تولد 1 ست 49,000 تومان 49,000 تومان
5 خرید عمده جعبه کادو قلب ۳ تکه بزرگ جعبه کادو قلب ۳ تکه بزرگ آقای تولد 1 ست 83,000 تومان 83,000 تومان
6 خرید عمده جعبه مربع ۶ تکه نوع 2 جعبه مربع ۶ تکه نوع 2 آقای تولد 1 ست 80,000 تومان 80,000 تومان
7 خرید عمده جعبه ادکلنی 2 تکه جعبه ادکلنی 2 تکه آقای تولد 1 ست 15,000 تومان 15,000 تومان
8 خرید عمده جعبه دایره ۴ تکه بزرگ جعبه دایره ۴ تکه بزرگ آقای تولد 1 ست 82,000 تومان 82,000 تومان
9 خرید عمده جعبه کادو قلب ۳ تکه متوسط جعبه کادو قلب ۳ تکه متوسط آقای تولد 1 ست 44,000 تومان 44,000 تومان
10 خرید عمده جعبه کادو دایره تکی جعبه کادو دایره تکی آقای تولد 4 عدد 8,000 تومان 32,000 تومان
11 خرید عمده جعبه کادو الماس تکی جعبه کادو الماس تکی آقای تولد 4 عدد 8,000 تومان 32,000 تومان
12 خرید عمده جعبه کادو مثلثی کوچک (تک سایز) جعبه کادو مثلثی کوچک (تک سایز) آقای تولد 6 عدد 5,500 تومان 33,000 تومان
13 خرید عمده جعبه کادو قلبی کوچک (تک سایز) جعبه کادو قلبی کوچک (تک سایز) آقای تولد 4 عدد 8,000 تومان 32,000 تومان
14 خرید عمده جعبه انگشتری تکی جعبه انگشتری تکی آقای تولد 30 عدد 2,700 تومان 81,000 تومان