دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده جعبه چای و نسکافه

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ظرف دمنوش ظرف دمنوش نیچ 100 عدد 20,000 تومان 2,000,000 تومان
2 خرید عمده جعبه چای و نسکافه اورانوس جعبه چای و نسکافه اورانوس تهران گرافیک 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده ظرف دمنوش A 10 ظرف دمنوش A 10 نیچ 100 عدد 25,000 تومان 2,500,000 تومان
4 خرید عمده ظرف دمنوش A 17 ظرف دمنوش A 17 نیچ 100 عدد 25,000 تومان 2,500,000 تومان
5 خرید عمده ظرف دمنوش A 22 ظرف دمنوش A 22 نیچ 100 عدد 25,000 تومان 2,500,000 تومان
6 خرید عمده جعبه چوبی دمنوش هفت رج جعبه چوبی دمنوش هفت رج هفت رج 16 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده جای تی بگ جای تی بگ ژپتو 24 عدد 40,800 تومان 979,200 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 45,000 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش A 10
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 50,000 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش A 17
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 40,000 تومان
خرید عمده ظرف دمنوش A 22
 • قیمت یک عدد : 25,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 2,500,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 45,000 تومان
خرید عمده جعبه چوبی دمنوش هفت رج
خرید عمده جای تی بگ
 • قیمت یک عدد : 40,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 979,200 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 51,000 تومان