دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده جا نانی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده سبد نان باتیس سبد نان باتیس زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F2 کیسه سبزی و نان کد F2 ماهرو 24 بسته 47,000 تومان 1,128,000 تومان
3 خرید عمده کیسه سبزی و نان کیسه سبزی و نان ماهرو 24 بسته 47,000 تومان 1,128,000 تومان
4 خرید عمده جانانی فرنام سایز 1 جانانی فرنام سایز 1 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده جانانی فرنام سایز 2 جانانی فرنام سایز 2 زیبا 6 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
6 خرید عمده جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3 جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
7 خرید عمده جانانی و جاسبزی فرنام سایز 4 جانانی و جاسبزی فرنام سایز 4 زیبا 12 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
8 خرید عمده کیسه نون کیسه نون دیاموند 120 عدد 10,000 تومان 1,200,000 تومان
خرید عمده سبد نان باتیس
خرید عمده کیسه سبزی و نان کد F2
  • قیمت یک بسته : 47,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,128,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 52,000 تومان
خرید عمده کیسه سبزی و نان
  • قیمت یک بسته : 47,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,128,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 52,000 تومان
خرید عمده جانانی فرنام سایز 1
خرید عمده جانانی فرنام سایز 2
خرید عمده کیسه نون
  • قیمت یک عدد : 10,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 1,200,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 20,000 تومان