دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده تخته گوشت

خرید عمده تخته گوشت کیمیا
خرید عمده تخته پایه دار شیرنی پزی
  • قیمت یک عدد : 48,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 960,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 65,000 تومان
خرید عمده تخته گوشت یا تخته سرو
  • قیمت یک عدد : 45,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 1,350,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 60,000 تومان