×
خرید عمده تخته گوشت گل بزرگ
 • تخته گوشت گل بزرگ
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 19,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 234,000 تومان
خرید عمده تخته گوشت گل متوسط
خرید عمده تخته گوشت گل کوچک
 • تخته گوشت گل کوچک
 • برند: BMD
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 11,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : 142,800 تومان
خرید عمده تخته گوشت کیمیا
خرید عمده تخته گوشت بزرگ لبخند
خرید عمده تخته گوشت کوچک لبخند
خرید عمده تخته گوشت 5
 • تخته گوشت 5
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 15,450 تومان
 • قیمت یک کارتن : 185,400 تومان
خرید عمده تخته گوشت 4
 • تخته گوشت 4
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 12,250 تومان
 • قیمت یک کارتن : 147,000 تومان
خرید عمده تخته گوشت
 • تخته گوشت
 • برند: کامل
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 10,890 تومان
 • قیمت یک کارتن : 130,680 تومان
خرید عمده تخته گوشت لایف
 • تخته گوشت لایف
 • برند: بازن
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • قیمت یک عدد : 21,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : 262,800 تومان