دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده تجهیزات محافظت شخصی

خرید عمده شیلد کودک
خرید عمده نقاب محافظ صورت (face sheild)
 • قیمت یک عدد : 8,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 200,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 12,000 تومان
خرید عمده دستگیره بهداشتی ضد ویروس
 • قیمت یک عدد : 3,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 3,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 5,000 تومان
خرید عمده دستگیره بهداشتی ضد کرونا
 • قیمت یک عدد : 5,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 5,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 15,000 تومان
خرید عمده شیلد محافظ صورت مدل a1
 • قیمت یک عدد : 19,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 390,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 23,000 تومان
خرید عمده لباس محافظ
 • قیمت یک عدد : 58,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 870,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 65,000 تومان