دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده بشقاب یکبار مصرف

خرید عمده مینی بشقاب پ پ
 • قیمت یک عدد : 310 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 77,500 تومان
خرید عمده بشقاب هایمپک
 • قیمت یک عدد : 180 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 90,000 تومان
خرید عمده پیش دستی پ پ
 • قیمت یک عدد : 190 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 95,000 تومان
خرید عمده بشقاب خورشیدی
 • قیمت یک عدد : 450 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 112,500 تومان
خرید عمده پیش دستی 750 خورشیدی
 • قیمت یک عدد : 300 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 150,000 تومان
خرید عمده پیش دستی 500 خورشیدی
 • قیمت یک عدد : 250 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 125,000 تومان
خرید عمده بشقاب گیاهی به زیست
 • قیمت یک عدد : 390 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 312,000 تومان
خرید عمده پیش دستی گیاهی به زیست
 • قیمت یک عدد : 320 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 384,000 تومان