دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ارده

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ارده ممتاز ارده ممتاز حاجی لطفعلی 45 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده حلوا ارده کنجد 250 گرمی حلوا ارده کنجد 250 گرمی گل افسار 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده حلوا ارده کنجد 500 گرمی حلوا ارده کنجد 500 گرمی گل افسار 30 عدد تماس بگیرید