دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ارده

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ارده ممتاز ارده ممتاز حاجی لطفعلی 45 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 خرید عمده حلوا ارده کنجد 250 گرمی حلوا ارده کنجد 250 گرمی گل افسار 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
3 خرید عمده حلوا ارده کنجد 500 گرمی حلوا ارده کنجد 500 گرمی گل افسار 30 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
4 خرید عمده حلوا ارده کنجد 800 گرمی حلوا ارده کنجد 800 گرمی گل افسار 24 عدد تماس بگیرید تماس بگیرید
5 خرید عمده ارده سنتی ارده سنتی هانی سار 6 عدد 32,500 تومان 195,000 تومان
خرید عمده ارده ممتاز
خرید عمده حلوا ارده کنجد 250 گرمی
خرید عمده حلوا ارده کنجد 500 گرمی
خرید عمده حلوا ارده کنجد 800 گرمی
خرید عمده ارده سنتی
  • قیمت یک عدد : 32,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : : 195,000 تومان