دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده آلدئید، کتون و چینون

خرید عمده استو نیتریل
  • قیمت یک عدد : 240,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 960,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 260,000 تومان
خرید عمده کلروفرم
  • قیمت یک عدد : 230,000 تومان
  • قیمت یک کارتن : 920,000 تومان
  • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 250,000 تومان