دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده محصولات آغاج

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده گوشتکوب مدرن چوبی گوشتکوب مدرن چوبی آغاج 50 عدد 20,000 تومان 1,000,000 تومان
2 خرید عمده گوشتکوب کلاسیک گوشتکوب کلاسیک آغاج 50 عدد 20,000 تومان 1,000,000 تومان
3 خرید عمده وردنه چوبی وردنه چوبی آغاج 50 عدد 23,000 تومان 1,150,000 تومان
4 خرید عمده تخته پایه دار شیرنی پزی تخته پایه دار شیرنی پزی آغاج 20 عدد 48,000 تومان 960,000 تومان
5 خرید عمده تخته گوشت یا تخته سرو تخته گوشت یا تخته سرو آغاج 30 عدد 45,000 تومان 1,350,000 تومان
خرید عمده گوشتکوب مدرن چوبی
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 27,000 تومان
خرید عمده گوشتکوب کلاسیک
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,000,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 27,000 تومان
خرید عمده وردنه چوبی
 • قیمت یک عدد : 23,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,150,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 29,000 تومان
خرید عمده تخته پایه دار شیرنی پزی
 • قیمت یک عدد : 48,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 960,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 65,000 تومان
خرید عمده تخته گوشت یا تخته سرو
 • قیمت یک عدد : 45,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 1,350,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 60,000 تومان