دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده آبکش

خرید عمده برنج شوی
  • برنج شوی
  • برند: زیبا
  • تعداد در کارتن: 16 عدد
  • قیمت یک عدد : 11,900 تومان
  • قیمت یک کارتن : 190,400 تومان
خرید عمده آبکش بالتیکا سایز 1
خرید عمده آبکش بالتیکا سایز 2
خرید عمده آبکش بالتیکا سایز 3
خرید عمده آبکش کاتلاس سایز 1
خرید عمده آبکش کاتلاس سایز 2
خرید عمده آبکش کاتلاس سایز 3
خرید عمده آبکش توکا
  • آبکش توکا
  • برند: زیبا
  • تعداد در کارتن: 12 عدد
  • قیمت یک عدد : 20,500 تومان
  • قیمت یک کارتن : 246,000 تومان
خرید عمده آبکش تولیکا سایز 1
خرید عمده آبکش تولیکا سایز 2
خرید عمده آبکش تولیکا سایز 3
خرید عمده آبکش تولیکا سایز 4
خرید عمده آبکش تولیکا سایز 5