دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده آبمیوه و شربت

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده آبمیوه با طعم هلو آبمیوه با طعم هلو تیناب 20 بسته 2,100 تومان 42,000 تومان
2 خرید عمده آبمیوه با طعم پرتقال آبمیوه با طعم پرتقال تیناب 20 بسته 2,100 تومان 42,000 تومان
3 خرید عمده آبمیوه با طعم زرشک آبمیوه با طعم زرشک تیناب 20 عدد 2,100 تومان 42,000 تومان
4 خرید عمده آبمیوه با طعم انار آبمیوه با طعم انار تیناب 20 عدد 2,100 تومان 42,000 تومان
5 خرید عمده آبمیوه با طعم آلبالو آبمیوه با طعم آلبالو تیناب 20 عدد 2,100 تومان 42,000 تومان
6 خرید عمده آبمیوه با طعم آناناس آبمیوه با طعم آناناس تیناب 20 عدد 2,100 تومان 42,000 تومان
7 خرید عمده آبمیوه با طعم انبه آبمیوه با طعم انبه تیناب 20 عدد 2,100 تومان 42,000 تومان
8 خرید عمده شربت سکنجبین ​640 گرمی بدر بسته 12 عددی شربت سکنجبین ​640 گرمی بدر بسته 12 عددی بدر 1 بسته 141,780 تومان 141,780 تومان
9 خرید عمده آب زرشک آنژسپام آب زرشک آنژسپام آنژسپام 12 عدد 11,900 تومان 142,800 تومان
10 خرید عمده آب آلبالو آنژسپام آب آلبالو آنژسپام آنژسپام 6 عدد 11,500 تومان 57,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم هلو
 • قیمت یک بسته : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم پرتقال
 • قیمت یک بسته : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم زرشک
 • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم انار
 • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم آلبالو
 • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم آناناس
 • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان
خرید عمده آبمیوه با طعم انبه
 • قیمت یک عدد : 2,100 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 42,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 4,000 تومان