دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده آبغوره و آب لیمو

خرید عمده آبلیمو تکنفره 500عددی بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 78,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 78,500 تومان
خرید عمده آبلیمو ​250 میلی لیتری بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 127,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 127,500 تومان
خرید عمده آبلیمو ​500 میلی لیتری بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 198,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 198,900 تومان
خرید عمده آبغوره 250 میلی لیتری بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 96,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 96,900 تومان
خرید عمده آبغوره 500 میلی لیتری بسته 12 عددی
 • قیمت یک بسته : 127,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 127,500 تومان
خرید عمده آبلیمو طبیعی شهر زرد
 • قیمت یک عدد : 17,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 170,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 30,000 تومان
خرید عمده آبغوره طبیعی شهر زرد
 • قیمت یک عدد : 16,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : : 160,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 28,000 تومان