دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ظروف یکبار مصرف

خرید عمده ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب
 • قیمت یک عدد : 780 تومان
 • قیمت یک کارتن : 390,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرس کد 111
 • قیمت یک عدد : 415 تومان
 • قیمت یک کارتن : 415,000 تومان
خرید عمده فویل 45سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 38,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 776,000 تومان
خرید عمده فویل 20 سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 39,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 786,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 330
 • قیمت یک عدد : 1,395 تومان
 • قیمت یک کارتن : 558,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مستطیل
 • قیمت یک عدد : 319 تومان
 • قیمت یک کارتن : 319,000 تومان
خرید عمده فویل 30 سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 38,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 776,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 240
 • قیمت یک عدد : 795 تومان
 • قیمت یک کارتن : 397,500 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230
 • قیمت یک عدد : 665 تومان
 • قیمت یک کارتن : 332,500 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114
 • قیمت یک عدد : 655 تومان
 • قیمت یک کارتن : 655,000 تومان
خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105
 • قیمت یک عدد : 465 تومان
 • قیمت یک کارتن : 465,000 تومان
خرید عمده سفره یکبار مصرف 400گرمی رول 50 متری رنگ صورتی
 • قیمت یک عدد : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان
خرید عمده سفره یکبار مصرف 400گرمی رول 50 متری رنگ زرد
 • قیمت یک عدد : 5,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 212,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 11,000 تومان
خرید عمده پک 20 نفره تم تولد
 • قیمت یک بسته : 32,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 320,000 تومان
خرید عمده ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب
 • قیمت یک عدد : 550 تومان
 • قیمت یک کارتن : 275,000 تومان
خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب
 • قیمت یک عدد : 480 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان